የብዝሀ ሕይወት ማዕከል ወደ ሆነችው ኢትዮጵያ እንኳን በደህና መጡ!

የኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት አመሰራረት

የኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት እ.ኤ.አ ግንቦት 1976 በኢትዮጵያና በጀርመን መንግስት መካከል በተደረገው የትብብር ስምምነት መሠረት የእጽዋት ጀነቲክ ሀብት ማዕከል (A Plant Genetics Resource Center) በሚል ለመጀመሪያ ጊዜ ተቋቋመ፡፡ ዋና ዓላማውም የሀገሪቱን የዕጽዋት ሀብቶች ከሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች መጠበቅና የሰብል ምርቶችን ለማሻሻል ነበር፡፡ ቀጥሎም ኢትዮጵያ እ.ኤ.አ. አፕሪል 5/1994 54ኛዋ ሀገር ሆና የዓለም አቀፍ የብዝሀ ሕይወት ስምምነት ስትፈርም ይህንን ለማስፈፀም ይቻል ዘንድ በእጽዋት ላይ ብቻ ሲሰራ የቆየውን የእጽዋት ጀነቲክ ሀብት ማዕከል (PGRC/E) የእንስሳትና የደቂቅ አካላት እንዲጨምር ተደርጎ ሕይወታዊ ሀብት ጥበቃና ምርምር ኢንስቲትዩት (EBIR) በሚል በአዲስ መልክ ተመሰረተ፡፡ እ.ኤ.አ በ2004 በአዲስ መልክ ጥበቃ ላይ እንዲያተኩር ታስቦ የብዝሀ ሕይወት ጥበቃ ኢንስቲትዩት (EBI) በሚል ተቋቋመ፡፡ በመጨረሻም አሁን የያዘውን ቅርጽ በመያዝ የኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት በሚል እኤአ በ2013 ተቋቋመ፡፡

ኃላፊትነት፣ ስልጣንና ተግባራት

ኢትዮጵያ የብዝሀ ሕይወት ሀብቶችን ለመንከባከብ በብሔራዊ ደረጃ ግልጽ ፖሊሲ ቀርጻለች፡፡ የእጽዋት ጀነቲክ ሀብት ማዕከል (A Plant Genetics Resource Center) በሚል ለእጽዋት ብቻ ትኩረት ሰጥታ ስትሰራ ቆይታለች፡፡ ከ1998 እ.ኤ.አ ጀምሮ በእጽዋት ላይ ብቻ ሲሰራ የቆየውን የእጽዋት ጀነቲክ ሀብት ጥበቃ ለሁሉም ዓይነት ማለትም ለእጽዋት፣ እንስሳትና ደቂቅ አካላት እንዲጨምር ተደርጎ ዘላቂ ተጠቃሚነትና ተያያዥ የማህበረሰብ እውቀቶችን መጠበቅንም አካቷል፡፡ ስርዓተ ምህዳርም የትኩረት ማዕከል እንዲሆን ተደርጓል፡፡ የሀገሪቱን የብዝሀ ሕይወት ሀብቶች በዘላቂነት የመጠበቅና የማስተዋወቅ ኃላፊነት ተሰጥቶታል፡፡ ዓለም አቀፍና የሁለትዮሽ ስምምነቶችን በማዳበር የቴክኒክ ድጋፍ ይሰጣል፡፡ አገሪቷ ለተቀበለቻቸው ብዝሀ ሕወትን የሚመለከቱ ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ተጠሪ በመሆን ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን ይዋዋላል፡፡

ራዕይ

በ 2015 በብዝሀ ሕይወት ጥበቃ እና ዘለቄታዊ አጠቃቀም በአፍሪካ የልህቀት ማዕከል መሆን

ተልዕኮ

የሀገራችን የብዝሀ ሕይወትና ተያያዥ ነባር ዕውቀቶችን በአግባቡ ማጥናት፣ አሳታፊ የጥበቃ ሥርዓትን መፍጠር፣ ማበልጸግ፣ አርክቦትና ጥቅም ተጋሪነትን በማረጋገጥ ሀብቱ በዘላቂነት ለልማት እንዲውል ማመቻቸት

ዓላማ

የአገሪቱ ብዝሀ ሕይወት ሀብትና ተያያዥ የማህበረሰቦች እዉቀት በአግባቡ መጠበቃቸዉንና በዘላቂነት ጥቅም ላይ መዋላቸዉን እንዲሁም እነዚህን በመጠቀም ከሚገኘዉ ጥቅም አገሪቷና ማህበረሰቦቿ ፍትሀዊና ሚዛናዊ ድርሻ ማግኘታቸዉን ማረጋገጥ ይሆናል።

ሁነቶች በፎቶ

MBPPhaseIIExpertsMeetingSchedule

Mapping Biodiversity Priorities Phase II Experts Meeting

የኢንስቲትዩቱ ሠራተኞች የኮቪድ 19 ምርመራ አካሄዱ

የኢንስቲትዩቱ ሠራተኞች የኮቪድ 19 ምርመራ አካሄዱ

Six-National-Report-De-briefing-Meeting

Six-National-Report-De-briefing-Meeting

በኢንስቲትዩቱ ወርሃዊ የጽዳት ዘመቻ ተካሄደ

በኢንስቲትዩቱ ወርሃዊ የጽዳት ዘመቻ ተካሄደ

የኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት የ2013 ዓ.ም የእቅድ አፈጻጸም ላይ ያተኮረ ውይይት
የኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት የ2013 ዓ.ም የእቅድ አፈጻጸም ላይ ያተኮረ ውይይት ተካሄደ
የኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ሰራተኞች የችግኝ ተከላ መርሀ-ግብር አካሄዱ

የኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ሰራተኞች የችግኝ ተከላ መርሀ-ግብር አካሄዱ

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

የኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት አደረጃጀት

The institute consists of eight key processes (directorates), namely: Crop and Horticulture Biodiversity directorate; Animal Biodiversity directorate; Microbial Biodiversity directorate; Forest and Range land plants Biodiversity directorate; Genetic Resources Access and Benefit Sharing directorate; Research, Dissemination & project implementation directorate; Branch, Centers & stakeholders directorate and Ecosystem directorate. There are also nine support processes, namely: Public Relations and Communication directorate; Purchase, Finance, Procurement and Property Administration directorate; Internal Audit directorate; Plan & Program directorate; Women, Children and Youth Affairs Directorate; Information Communication Technology Directorate; Human Resources Development and Administration directorate; Reform and Good Governance Directorate and Ethics & Anti-Corruption Directorate. The Institute establishes seven (7) additional biodiversity centers in Metu, Hawasa, Harer, Mekele, Goba, Bahirdar and Asosa, two botanical gardens in Jimma and Shashemene and Fiche duplicate gene bank to enhance the accessibility of biodiversity conservation and research. The Director General (DG) leads the institute which supported by management committee. The Management committee consists of all directorate directors.